Příprava dat

Dodání podkladů pro tisk

Data pro tisk nám pošlete po dohodě na náš FTP server, nebo přes www.uschovna.cz

případně mailem (data do 10 MB) digitisk.akcent@seznam.cz

 

Neopakujte stejný motiv na stránce

Pokud připravujete malé tiskoviny (vizitky, letáčky apod.), nastavte velikost dokumentu takovou, jak velký chcete mít JEDEN exemplář (případně plus velikost spadávek, pokud chcete tisknout do kraje. Nekopírujte např. deset vizitek na formát A4, přiděláte práci sobě i nám. Archovou montáž uděláme sami tak, aby byl tisk co nejefektivnější. Také nenechávejte rámečky na okraji dokumentu, komplikují řezání.

Příprava souborů pro digitální tisk

Předesíláme, že následující rady se týkají digitálního tisku. Tvorba tiskových podkladů pro ofsetový tisk je náročnější a téměř výhradním podporovaným formátem v ofsetovém tisku je PDF/X:1a-2001. Musí však být vytvořený specifickým způsobem. Obecně nelze pro přípravu podkladů pro ofsetový tisk používat kancelářské aplikace (v nutných případech to možné je, avšak je to třeba konzultovat předem, není zaručena 100% kvalita).

Nejlepší je PDF

Pro předání dat je nejlepší používat formát souboru PDF. Tento formát dokáže při správném nastavení zachovat všechny důležité informace jak o bitmapových, tak vektorových objektech (nestane se tak například, že by text na fotografii v malém rozlišení byl kostičkovaný). Další výhodou je, že nedojde k jeho změně (na druhou stranu je dost obtížné, někdy i nemožné udělat v něm i jen malou úpravu). Používá také účinnou kompresi dat, takže není zbytečně velký.

Některé programy dokáží vytvořit PDF samy (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, CorelDraw od verze 9, Open Office), v ostatních případech je možné použít programy pro tvorbu PDF, které fungují jako virtuální tiskárny. Namísto skutečného tisku na papír vytvářejí soubory PDF, které je možné použít pro digitální tisk.

Mezi tyto programy patří Adobe Distiller, PDFCreator, PDF24 Creator, gDoc Creator, doPDF, CutePDF Writer, BullZip PDF Printer, pdfFactory a další. Většinu z nich je možné používat bezplatně, kvalita výstupů se ale liší a není možné ji jednoduše poznat. Doporučujeme nás upozornit, že se jedná o tento způsob tvorby PDF, abychom věnovali předtiskové přípravě zvýšenou pozornost.

Většina programů pro tvorbu PDF obsahuje určitá přednastavení. Z nich je obvykle vhodné to označené PDF/X-1a:2001, případně komerční tisk, kvalitní tisk, press, print apod. Pokud je potřeba nastavit něco ručně, doporučujeme toto:

Rozlišení fotografií (stupňů šedi i barevných) 300 DPI
Rozlišení pérovek (černo-bílé kresby) 600-1200 DPI
Barevný režim: CMYK

Další formáty

Pro digitální tisk je možné dodat data k tisku i v jiných formátech. Je ale třeba mít na paměti jejich omezení, která mohou změnit vzhled dokumentu nebo si vyžádat vícepráce při přípravě k tisku:

*.ai (Adobe Illustrator)

K sazbě je Illustrator vhodný. Formát ai je pro tisk použitelný, nicméně vyžaduje instalaci použitých písem na cílovém počítači nebo převod textu do křivek (ještě před odesláním k tisku). Protože Illustrator obsahuje vestavěnou možnost exportu do PDF, doporučujeme využít ji a data předat ve formátu PDF.

*.cdr (CorelDraw)

Pro tisk je použitelný, nicméně vyžaduje instalaci použitých písem na cílovém počítači nebo převod textu do křivek. Protože obsahuje vestavěnou možnost exportu do PDF, doporučujeme využít ji a data předat ve formátu PDF.

*.doc, *.docx (Microsoft Word)

Při přenosu na jiný počítač může dojít k ztrátě nebo poškození formátování (zvláště při použití nestandardních písem). Doporučujeme vyžádat si kontrolní výtisk nebo elektronický náhled. Pokud víte, že je použito nestandardní písmo, je možné ho vložit do dokumentu pomocí příkazu „Nástroje/Možnosti/Ukládání/Vložit písma TrueType“. Vložení písma se ovšem provede až při dalším uložení dokumentu!

*.jpg, *.jpeg

Je nutné věnovat pozornost správnému rozličení a kompresi souboru. Doporučujeme větší soubory/menší kompresi. Protože často bývají soubory JPG v barevném prostoru RGB, může dojít i k výrazným změnám barev, zvláště v okrajových částech barevného spektra (zářivé, syté a jasné barvy).

*.pub (Microsoft Publisher)

Samotný program je pro sazbu použitelný, jeho formát PUB je pro předání tiskových podkladů omezeně použitelný. Věnujte prosím pozornost použitým písmům. Můžete použít vestavěnou funkci Na cesty, která vytvoří archiv s potřebnými soubory.

*.xls, *.xlsx

Tento formát není příliš vhodný, může dojít k nežádoucímu přestránkování. Navíc jeho grafické možnosti jsou dost omezené. Jinak platí téměř to stejné jako u formátu doc, docx.

Záznamy nebyly nalezeny...